EK:n Investoinnit liikkeelle lupakäsittelyä uudistamalla -loppuraportin julkistustilaisuus

15.6.2022 12:00

Suomi on ennennäkemättömän investointipaineen alla. Lähivuosina tulee saada liikkeelle laajamittaiset investoinnit, joita tarvitaan niin vihreään siirtymään kuin talouskasvun vauhdittamiseen. Tämä edellyttää, että Suomesta tehdään nykyistä vetovoimaisempi kohdemaa kotimaisille ja ulkomaisille investoinneille.

Mistä sitten kiikastaa? Investointien tiellä on vakava käytännön pullonkaula: viranomaisten lupakäsittelyn hitaus, sähköisen asioinnin puute ja lopputuloksen vaikea ennakoitavuus. Raskas lupabyrokratia jumittaa investointien käynnistämistä vihreän energian ohella niin rakentamisessa, teollisuudessa, palveluissa, kaupassa kuin matkailussa.

Investointitulpan ratkaisemiseksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK on valmistellut yhdessä asiantuntijayritys Rambollin kanssa esitykset Suomen lupajärjestelmän uudistamiseksi ja investointien vauhdittamiseksi.

Tervetuloa kuulemaan esityksemme päättäjille sekä yritysten käytännön kokemuksia lupajärjestelmämme nykytilasta.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti poliittisille päättäjille, virkamiehille, viranomaisille sekä yrityselämän edustajille.

 

Liity livelähetykseen tästä


Ohjelma


Tilaisuuden juontaa EK:n johtava asiantuntija Minna Ojanperä

klo 11 alkaen

Lounastarjoilu paikan päällä osallistuville

klo 12:00

Tilaisuuden avaus

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK

jyri-hakamies.png (73 KB)

 

klo 12:15

Loppuraportin yhteenveto ja toimenpidesuositukset seuraavalle hallitukselle

  • Yksikönpäällikkö Sanna Suvanto, Ramboll

  • Johtaja Petri Vuorio, EK

 

klo 12:35

Paneelikeskustelu:
Investoinnit liikkeelle – uudet avaukset pöytään ja puintiin

Ympäristö- ja ilmastoministeri,
vihreiden puheenjohtaja
Maria Ohisalo

maria-ohisalo.png (81 KB)


Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti
Kari Kuusiniemi

kari-kuusiniemi.png (65 KB)


Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kai Mykkänen

kai-mykkanen.png (88 KB)

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja
Aleksi Randell

aleksi-randell.png (69 KB)


BASF Suomen maajohtaja
Tor Stendahl

tor-stendahl.png (64 KB)

 

 

Tilaisuus päättyy klo 13:15 mennessä.

Ilmoittautuminen paikan päälle Sofiaan on päättynyt. Tervetuloa ilmoittautumaan etäosallistujaksi alla olevasta painikkeesta.

Toimitamme etäosallistujille linkin tilaisuuden livelähetykseen ilmoittautumisen vahvistusviestissä.


Lämpimästi tervetuloa!
Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

15.6.2022 12:00

Päättyy:  

15.6.2022 13:15

Henkilötietojen käsittely Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri.


2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi).

EK ja kukin EK:n jäsenliitto omien jäsenyhteisöjensä yhteyshenkilöiden osalta käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä. Luettelo EK:n jäsenliitoista on EK:n verkkosivuilla: https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/.

Rekisterin yhteyshenkilö on asiantuntija Marika Punkka (marika.punkka@ek.fi, p. 044 536 4042).


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

  • EK:n jäsenasioiden hoitamiseen
  • EK:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
  • EK:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK:hon joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.


4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää EK:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä EK:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

EK:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

EK luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville EK:n jäsenliitolle. Jäsenliitot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin. EK:n sidosryhmähenkilöiden, jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin myös EK-konsernin sisäisesti, mukaan lukien EK-Tieto Oy ja tämän tytäryhtiö Työsuhdejuristit Oy.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.


9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.


11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella


12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Sijainti:

Paikan päälle saapuvat:

Sofia Helsinki - Sonckin Sali
Sofiankatu 4 C, Helsinki

Etäosallistujat:

Livelähetys verkossa

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija
Minna Ojanperä
minna.ojanpera@ek.fi

Pk-johtaja
Petri Vuorio
petri.vuorio@ek.fi

Lisätietoa Investoinnit liikkeelle -hankkeesta

ek_logo_vaaka_fi_persikka.jpg (2.49 MB)