Tapahtuman oletuskuva

Ammattiosaamisen viestintätreffit

Microsoft Teams

Tervetuloa ammattiosaamisen viestintätreffeille!

Perjantaiaamuisin  klo 8.30 – 10.00 (Teams)    Huom. ilmoittautumislinkki sivun alalaidassa

Ohjelma
pe 25.3. Ammattiosaaminen näkyväksi -työpaja
 • Tervetuloa ammattiosaamisen viestintätreffien jatkoille
  johtava asiantuntija Mirja Hannula, EK
 • Mistä puhutaan, kun puhutaan ammattiosaamisesta? Miten puhuttelemme eri kohderyhmiä?
  muutoksentekijä, asiakkuusjohtaja ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Koljonen, Ellun Kanat

Yhteistyöskentely

 • Miten tästä eteenpäin?
  Olli-Pekka Koljonen, Ellun Kanat ja Mirja Hannula, EK

Kokoustallenne

pe 1.4. Hyvinvointialan viestintätreffit – hoiva-avustajakoulutukselle näkyvyyttä
 • Hoiva-avustajakoulutusta tarvitaan!
  hoivajohtaja Arja Laitinen, Hyvinvointiala HALI ry
 • Hoiva-avustajat työpaikalla
  kehittämispäällikkö Virpi Annaniemi, Wilhelmiina Palvelut Oy
  PP-esitys
 • Koulutusmallit tutuksi – käytännön esimerkkejä
  yrityspalvelupäällikkö Kimmo Rintala ja koulutuspäällikkö Kati Aimonen, TAKK
  PP-esitys
  tiimivastaava Mikko Haapala, Turun ammatti-instituutti
  PP-esitys
 • Hoiva-avustajakoulutukselle näkyvyyttä yhteistyöllä
  viestintäjohtaja Maira Kettunen ja viestinnän harjoittelija Armin Kellomäki, HALI
  viestintäpäällikkö Maarika Weissmann, Careeria ja viestintäpäällikkö Hanna-Mari Bennick, AMKE
  PP-esitys

Ideat esiin – miten tästä eteenpäin?

Kokoustallenne

*********************************************************************************

pe 14.1. Tervetuloa ammattiosaamisen viestintätreffeille!
 • Mistä Osuvaa viestintää -yrityksille toimintamallissa on kyse?
  johtava asiantuntija Mirja Hannula, EK ja AMKE:n viestintäverkoston pj.
  viestintäjohtaja Päivi Korhonen, Omnia
 • Miten viestimme yrityksille – mitkä asiat yhdistävät eri toimialoja?
  johtava asiantuntija Mirja Hannula ja tiedottaja Teemu Lindfors, EK
  PP-esitys
 Ensimmäiset toimialavartit
 • Näin vastaamme asiakastarpeisiin – kolme esimerkkiä henkilöstöpalveluista
  tj Merru Tuliara, Henkilöstöpalvelualan liitto
  PP-esitys
 • Elintarviketeollisuus tutuksi
  viestintäpäällikkö Hannele Mayer-Pirttijärvi ja viestinnän asiantuntija Sofia Dahlskog, Elintarviketeollisuus 
  PP-esitys

Kokoustallenne

pe 21.1. Toimialat tutuiksi: Hyvinvointiala, Tekstiili ja muoti, Logistiikka
Toimialavartit
 • Hyvinvointiala
  johtaja Arja Laitinen, Hyvinvointiala HALI
  PP-esitys
 • Tekstiili ja muoti
  asiantuntija Auri Kohola, Suomen Tekstiili ja Muoti
  PP-esitys
 • Logistiikka
  toimitusjohtaja Petri Laitinen, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto
  PP-esitys

LinkedIn oppilaitoksen viestinnässä yrityksille
Business Communications Partner Marja Wallinmaa, Business College Helsinki
PP-esitys

Kokoustallenne

pe 28.1. Rakennusala ja kiinteistöpalvelut tutuiksi

Oppilaitosjohdon rooli yritysyhteistyössä ja viestinnässä
pedagoginen rehtori Osku Laukkanen, Turun AKK
PP-esitys

Toimialavartit
 • Rakennusala
  projektipäällikkö Janne Suntio, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
  PP-esitys
 • Kiinteistöpalvelut
  elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat
  PP-esitys

Seuraajasta someinfluensseriksi  – LinkedIn käyttöön
sosiaalisen median asiantuntija Riina Kasurinen, EK
PP-esitys

Kokoustallenne

to 3.2. Teollisuus - Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus
(huom! opopäivien takia viestintätreffit perjantain sijaan torstaina 3.2.)

Näin rakennamme työnantajakuvaa
viestintäpäällikkö Anne Tuovinen, Lahti Energia
PP-esitys

Toimialavartit
 • Energia
  asiantuntija Maiju Korhonen, Energiateollisuus
  PP-esitys
 • Kemianteollisuus
  asiantuntija Auli Piiparinen, Kemianteollisuus
  PP-esitys
 • Teknologia
  johtava asiantuntija, Milka Kortet, Teknologiateollisuus
  PP-esitys

Kokoustallenne

pe 11.2. Toimialat tutuiksi: Autoala, Kauppa & Matkailu- ja ravintolapalvelut
Toimialavartit
 • Autoala
  Tekninen johtaja Jouko Sohlberg, Autolan Keskusliitto
  PP-esitys
 • Kaupan ala
  Ekonomisti Bate Ismail, Kaupan liitto
  PP-esitys
 • Matkailu ja ravintola-ala
  koulutuspoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo, Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa
  PP-esitys  

Yrittäjän puheenvuoro
Toimitusjohtaja Iris Mäkinen,
Mäntän Klubi Oy ja Keurusselkä Hotels Oy

Kokoustallenne

pe 18.2. Toimialat tutuiksi: Finanssiala, Media-ala ja Paltan alat

Toimialavartit
 • Finanssiala
  kehitysjohtaja Katja Repo, Finanssiala
  PP-esitys
 • Media-ala
  johtaja Noora Alanne, Medialiitto
  PP-esitys
 • Turvallisuusala, henkilökohtaiset palvelut ja ICT/tietojenkäsittely ja tietoliikenne
  asiantuntija Tuomas Ylitalo, Palvelualojen työnantajaliitto PALTA
  PP-esitys
 • Ammattiosaamisen viestintätreffit – miten tästä eteenpäin?
  johtava asiantuntija Mirja Hannula, EK
  PP-esitys

Kokoustallenne

Kierrätys on päivän sana – kootaan ammattiosaamisen viestintätreffien aikana hyvät yritysesimerkit uusiokäyttöön ja opitaan yhdessä!

Saat Teams-osallistumislinkin ilmoittautumisen yhteydessä. Samalla linkillä voi ilmoittautua kaikkiin tilaisuuksiin.

Tapahtuma on päättynyt.

Tapahtumapaikka

Microsoft Teams


Lisätietoja

Mirja Hannula/EK
mirja.hannula@ek.fi

Hanna-Mari Bennick/AMKE
hanna-mari.bennick@amke.fi

Antti Loukola/EOL
antti.loukola@bc.fi

Jussi-Pekka Rode/Sivista
jussi-pekka.rode@sivista.fi

Henkilötietojen käsittely Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri.


2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi).

EK ja kukin EK:n jäsenliitto omien jäsenyhteisöjensä yhteyshenkilöiden osalta käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä. Luettelo EK:n jäsenliitoista on EK:n verkkosivuilla: https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/.

Rekisterin yhteyshenkilö on asiantuntija Marika Punkka (marika.punkka@ek.fi, p. 044 536 4042).


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

 • EK:n jäsenasioiden hoitamiseen
 • EK:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
 • EK:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK:hon joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.


4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää EK:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä EK:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

 • etu- ja sukunimi
 • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

EK:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

EK luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville EK:n jäsenliitolle. Jäsenliitot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin. EK:n sidosryhmähenkilöiden, jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin myös EK-konsernin sisäisesti, mukaan lukien EK-Tieto Oy ja tämän tytäryhtiö Työsuhdejuristit Oy.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.


9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.


11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella


12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

 

 

ek_logo_vaaka_fi_vihrea7E.jpg (2.02 MB)

 

 

sivista-logo-02

eol-logo-3.png (6 KB)