Ammattiosaamisen viestintätreffit

Microsoft Teams

Tervetuloa ammattiosaamisen viestintätreffeille!

Perjantaiaamuisin 14.1. alkaen klo 8.30 – 9.45 (Teams)

Ohjelma
pe 14.1. Tervetuloa ammattiosaamisen viestintätreffeille!
 • Mistä Osuvaa viestintää -yrityksille toimintamallissa on kyse?
  johtava asiantuntija Mirja Hannula, EK ja AMKE:n viestintäverkoston pj.
  viestintäjohtaja Päivi Korhonen, Omnia
 • Miten viestimme yrityksille – mitkä asiat yhdistävät eri toimialoja?
  johtava asiantuntija Mirja Hannula ja tiedottaja Teemu Lindfors, EK
  PP-esitys
 Ensimmäiset toimialavartit
 • Näin vastaamme asiakastarpeisiin – kolme esimerkkiä henkilöstöpalveluista
  tj Merru Tuliara, Henkilöstöpalvelualan liitto
  PP-esitys
 • Elintarviketeollisuus tutuksi
  viestintäpäällikkö Hannele Mayer-Pirttijärvi ja viestinnän asiantuntija Sofia Dahlskog, Elintarviketeollisuus 
  PP-esitys
pe 21.1. Toimialat tutuiksi: Hyvinvointiala, Tekstiili ja muoti, Logistiikka
Toimialavartit
 • Hyvinvointiala
  johtaja Arja Laitinen, Hyvinvointiala HALI
  PP-esitys
 • Tekstiili ja muoti
  asiantuntija Auri Kohola, Suomen Tekstiili ja Muoti
  PP-esitys
 • Logistiikka
  toimitusjohtaja Petri Laitinen, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto
  PP-esitys

LinkedIn oppilaitoksen viestinnässä yrityksille
Business Communications Partner Marja Wallinmaa, Business College Helsinki
PP-esitys

pe 28.1. Rakennusala ja kiinteistöpalvelut tutuiksi

Oppilaitosjohdon rooli yritysyhteistyössä ja viestinnässä
pedagoginen rehtori Osku Laukkanen, Turun AKK

Toimialavartit
 • Rakennusala
  projektipäällikkö Janne Suntio, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
 • Kiinteistöpalvelut
  elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistyötyöantajat

Seuraajasta someinfluensseriksi  – LinkedIn käyttöön
sosiaalisen median asiantuntija Riina Kasurinen, EK

to 3.2. Teollisuus - Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus
(huom! opopäivien takia viestintätreffit perjantain sijaan torstaina 3.2.)

pe 11.2. Autoala, Kauppa & Matkailu- ja ravintolapalvelut
pe 18.2. Finanssiala/Finanssiakatemia, Media-ala ja
Paltan alat: turvallisuusala, henkilökohtaiset palvelut, tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Kierrätys on päivän sana – kootaan ammattiosaamisen viestintätreffien aikana hyvät yritysesimerkit uusiokäyttöön ja opitaan yhdessä!

Saat Teams-osallistumislinkin ilmoittautumisen yhteydessä. Samalla linkillä voi ilmoittautua kaikkiin tilaisuuksiin.

Tapahtumapaikka

Microsoft Teams


Lisätietoja

Mirja Hannula/EK
mirja.hannula@ek.fi

Hanna-Mari Bennick/AMKE
hanna-mari.bennick@amke.fi

Antti Loukola/EOL
antti.loukola@bc.fi

Jussi-Pekka Rode/Sivista
jussi-pekka.rode@sivista.fi

Henkilötietojen käsittely Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri.


2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi).

EK ja kukin EK:n jäsenliitto omien jäsenyhteisöjensä yhteyshenkilöiden osalta käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä. Luettelo EK:n jäsenliitoista on EK:n verkkosivuilla: https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/.

Rekisterin yhteyshenkilö on asiantuntija Marika Punkka (marika.punkka@ek.fi, p. 044 536 4042).


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

 • EK:n jäsenasioiden hoitamiseen
 • EK:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
 • EK:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK:hon joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.


4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää EK:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä EK:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

 • etu- ja sukunimi
 • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

EK:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

EK luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville EK:n jäsenliitolle. Jäsenliitot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin. EK:n sidosryhmähenkilöiden, jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin myös EK-konsernin sisäisesti, mukaan lukien EK-Tieto Oy ja tämän tytäryhtiö Työsuhdejuristit Oy.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.


9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.


11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella


12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

 

 

ek_logo_vaaka_fi_vihrea7E.jpg (2.02 MB)

 

 

sivista-logo-02

eol-logo-3.png (6 KB)